×

Μήνυμα σφάλματος

  • Notice: Trying to get property of non-object στην hybridauth_user_identity() (γραμμή 638 του /var/www/html/sites/all/modules/hybridauth/hybridauth.pages.inc).
  • Notice: Trying to get property of non-object στην hybridauth_user_identity() (γραμμή 664 του /var/www/html/sites/all/modules/hybridauth/hybridauth.pages.inc).

Όροι χρήσης

Συμφωνητικό μεταξύ Χρήστη και TRUST AND USE

Παρακαλούμε διαβάστε αυτή την ανακοίνωση προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Ρυθμίζει τη χρήση της ιστοσελίδας και ολόκληρου του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Με την εγγραφή σας, τη συμμετοχή σας και/ή την χρήση της ιστοσελίδας μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς. Η εγγραφή σας και η συμμετοχή σας είναι εντελώς προαιρετικές. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε αποφύγετε να συμμετέχετε, να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

1. Γενικά

Η ιστοσελίδα είναι μία online πλατφόρμα που δημιούργησε το TRUST AND USE . Αυτό το πρόγραμμα πολλαπλών προϊόντων, πολλαπλών κατηγοριών παρέχει ένα αξιόπιστο, ουδέτερο περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με πάρα πολλούς τρόπους μέσα από ηλεκτρονικά κουπόνια (eCoupons) και καμπάνιες word of mouth. Η παρούσα ιστοσελίδα (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων ιστοσελίδων) ελέγχεται από την TRUST AND USE η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα της TRUST AND USE (www.trustanduse.com) συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι νόμοι της Ελλάδας θα ισχύουν για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Συμφωνείτε επίσης με την παρούσα ότι τα δικαστήρια της Ελλάδας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα. Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη για τους κατοίκους της Ελλάδας, και οι πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για την εν λόγω χώρα. Καμία υπόσχεση ή εγγύηση δεν παρέχεται ότι το υλικό που παρέχεται είναι διαθέσιμο, κατάλληλο ή σχετικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Κάθε πνευματικό δικαίωμα σε όλα τα κείμενα, τις εικόνες, τον ήχο, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό της ιστοσελίδας, ανήκουν στην TRUST AND USE ή στις συνεργαζόμενες με την TRUST AND USE εταιρίες. Μπορείτε να ερευνήσετε την παρούσα ιστοσελίδα και να αναπαράγετε αποσπάσματα για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις αναπαραγωγές είναι εμφανής η ανωτέρω δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας προς το σκοπό της πώλησης ή διανομής του για εμπορικό όφελος, η τροποποίησή του ή η ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλη ιστοσελίδα. Ουδεμία άλλη άδεια ή δικαίωμα παρέχεται με την παρούσα.

3. Σήματα

Όλα τα σήματα, λογότυπα και οι εκάστοτε απεικονίσεις που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν κατά κυριότητα ή χρησιμοποιούνται έπειτα από σχετική άδεια χρήσης από την TRUST AND USE και τις συνεργαζόμενες με την TRUST AND USE εταιρίες . Η χρήση οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς ειδική εξουσιοδότηση είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

4. Cookies

Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν λειτουργικά cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, για λόγους ασφάλειας ή και για στατιστικούς σκοπούς, χωρίς όμως να υπάρχει προσωπική και άμεση ταυτοποίησή των χρηστών μέσω αυτών των cookies ή ενδέχεται να υπάρξουν cookies τρίτων.

5. Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν υποκαθιστά ιατρικές συμβουλές. H TRUST AND USE δεν έχει πρόθεση και δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία. Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προορίζεται για γενική πληροφόρηση. Δεν πρέπει ποτέ να βασίζεται ο χρήστης σε πληροφορίες από αυτήν την ιστοσελίδα ή από newsletter που αποστέλλεται με e-mail αντί να ζητήσει ιατρικές συμβουλές από επαγγελματία. Καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια ή πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών.
Ουδεμία πληροφορία στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να αποτελέσει παρακίνηση για την πραγματοποίηση επένδυσης σε οποιοδήποτε μέλος της TRUST AND USE, ούτε μπορεί να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Ούτε τα μέλη της TRUST AND USE, ούτε και οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρία ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στον χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας. H TRUST AND USE μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιήσει την παρούσα ιστοσελίδα και την παρούσα νομική ανακοίνωση.

6. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και κατόπιν εγγραφής και συμφωνίας με τους όρους χρήσης. Η εγγραφή και η συμμετοχή είναι εντελώς προαιρετικές. Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλει είναι αληθείς και ακριβείς και ότι έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του. ΤΟ TRUSTANDUSE θα συγκεντρώνει και θα αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής για πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας και δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται. Σας παρέχουμε έναν κωδικό ταυτοποίησης χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας. Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις γνωστοποιείτε σε τρίτους. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργούμε τυχόν κωδικό ταυτοποίησης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης οποιαδήποτε στιγμή, εάν κατά την κρίση μας ο χρήστης δεν συμμορφώθηκε με οποιεσδήποτε διατάξεις αυτών των όρων χρήσης. Μελλοντικά, μπορεί να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μας, ή σε ολόκληρη την ιστοσελίδα, σε χρήστες που έχουν εγγραφεί σε αυτήν. Επίσης επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος απόσυρσης ή τροποποίησης της υπηρεσίας που παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη κατά οποιονδήποτε χρόνο ή οποιαδήποτε περίοδο.

7. Συμμετοχή μέλους

Η TRUST AND USE , κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να διατηρεί και να χρησιμοποιεί όλα τα σχόλια, προτάσεις, στοιχεία ή άλλες πληροφορίες (από κοινού οι «Πληροφορίες») που έχουν αναρτηθεί από εσάς στην ιστοσελίδα www.trustanduse.com σε υπάρχοντα ή και μελλοντικά προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς περαιτέρω αποζημίωση προς εσάς. Σε περίπτωση που οι Πληροφορίες που δόθηκαν προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμφωνείτε να εκχωρήσετε, ανάλογα με τις ανάγκες, όλα τα δικαιώματα επί αυτών των Πληροφοριών στην TRUST AND USE, και να συνεργαστείτε με την TRUST AND USE για την εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών Επίσης εκχωρείτε στην ιστοσελίδα της TRUST AND USE το διαρκές, αμετάκλητο, πλήρως εξοφλημένο, μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, αντιγράφει, δημοσιεύει, μεταδίδει, ή αλλιώς να χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη, τις δηλώσεις, να τροποποιεί, διαγράφει εξ ολοκλήρου, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, δημιουργεί παράγωγα έργα ή/και να διανέμει αυτό το περιεχόμενο ή/και να συμπεριλαμβάνει αυτό το περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, για όλες τις διαφημίσεις προώθησης και άλλους εμπορικούς σκοπούς.

8. Κατευθυντήριες οδηγίες/ δεοντολογία μελών:

(α) Εγγυάστε ότι:

(i) Όλο το περιεχόμενο του υλικού που υποβάλλετε είναι πρωτότυπο και ακριβές.

(ii) Το υλικό που υποβάλλετε (ή μέρος αυτού) δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε προγραμματίζεται για χρήση σε οποιαδήποτε άλλα διαφημιστικά ή προωθητικά υλικά, για την TRUST AND USE ή τυχόν τρίτο.

(iii) Υποβάλλετε υλικό χωρίς τυχόν προηγούμενη πληρωμή ή υπόσχεση πληρωμής προς εσάς ή προσδοκία τυχόν πληρωμής, οφέλους ή ανταπόδοσης για το προτεινόμενο υλικό που υποβάλλετε, εκτός από την πιθανότητα αξιοποίησης του υλικού που υποβάλλετε για σκοπούς προώθησης της TRUST AND USE, όπως επεξηγείται παρακάτω.

(iv) Οι δηλώσεις που κάνετε ή οι γνώμες που μεταφέρετε αντικατοπτρίζουν την πραγματική και ειλικρινή σας γνώμη και εμπειρία από τα προϊόντα που αναφέρονται στο υλικό που υποβάλλετε.

(v) Εάν το υλικό που υποβάλλετε περιέχει τυχόν εικόνες/φωτογραφίες ανήλικων προσώπων, βεβαιώνετε ότι είστε ο νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου που απεικονίζεται και συμφωνείτε ως προς την εμφάνιση του ανηλίκου στο υλικό που υποβάλλετε.

1. Δεν επιτρέπεται η απόπειρα να υποδυθείτε οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή πρόσωπο που δεν είναι Χρήστης.

2. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνετε από την Ιστοσελίδα της TRUST AND USE, προκειμένου να παρενοχλήσετε, απειλήσετε, ή να βλάψετε άλλο πρόσωπο, ή για να επικοινωνήσετε, να διαφημίσετε, να πωλήσετε σε άλλο Χρήστη χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση αυτού του Χρήστη.

3. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που απειλεί ή προσβάλλει οποιαδήποτε τοποθεσία, επιχείρηση ή ομάδα.

4. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που παραβιάζει, ή καταπατά τα δικαιώματα του άλλου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της ιδιωτικής ζωής ή των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας, ή ότι αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Οτιδήποτε συνεισφέρετε θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου πρωτότυπο και προσωπικό σας δημιούργημα και να μην ενσωματώνει ή περιλαμβάνει οτιδήποτε ανήκει σε τρίτους ή θα απαιτούσε τη συγκατάθεση τρίτου.

6. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει περιεχόμενο που είναι εξ αρχής γνωστό ότι είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό.

7. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα.

8. To οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να εμφανίζει καμία εμπορική / εταιρική διαφήμιση (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εταιρικών λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, συνθημάτων, πολιτικών ή θρησκευτικών δηλώσεων).

9. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει adware, chain letters, junk mail, spam, pyramid schemes, διαφημίσεις, προσωπικές ή εμπορικές προσκλήσεις.

10. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει ιούς, Trojan horses, worms, bots, spyware ή οποιονδήποτε άλλον ηλεκτρονικό κώδικα, που έχει ως στόχο να βλάψει, να παρέμβει ή κρυφά να υποκλέψει ή να απαλλοτριώσει οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες.

11. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι ακατάλληλο, άσεμνο (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του γυμνού, της πορνογραφίας), αισχρό, βλάσφημο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό (όπως λέξεις ή σύμβολα που είναι ευρέως διαδομένα και θεωρούνται προσβλητικά για τα άτομα μιας συγκεκριμένης φυλής, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικοοικονομικής ομάδας).

12. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που να προάγει τη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό, το μίσος, ή βλάπτει οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο ή ενθαρρύνει τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία

13. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που αναφέρεται σε άλλες ιστοσελίδες, ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου.

14. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό με εγκληματική ή αδικοπρακτική δραστηριότητα που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε παιδική πορνογραφία, απάτες, διακίνηση άσεμνου υλικού, διακίνηση ναρκωτικών, ή τυχερά παιχνίδια.

15.Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό όπου θα προωθούνται υπηρεσίες ή χρήματα.

16.Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό όπου θα ζητούνται τα προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 18 ετών.

17. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι παράνομο, που έρχεται σε αντίθεση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς ή διεθνείς νόμους και κανονισμούς

18. Δεν επιτρέπεται:

i) να επιλέξετε ή να χρησιμοποιήσετε άλλο όνομα χρήστη με την πρόθεση της πλαστοπροσωπίας του εν λόγω προσώπου.

ii) να χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη χωρίς την άδεια του.

iii) να χρησιμοποιήσετε άλλο όνομα χρήστη με σκοπό την παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων νομικών του δικαιωμάτων ή

iv) να χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη που το TRUST AND USE κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο, ακατάλληλο.

9. Μετριοπάθεια

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TRUST AND USE έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να παρακολουθεί, αξιολογεί, αφαιρεί ή να αρνείται την υποβολή του υλικού σας ή τμήματος αυτού, και αναγνωρίζετε ότι είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τυχόν περιεχόμενο που υποβάλλετε.

10. Αναφορά κατάχρησης

Σε όλη την ιστοσελίδα μας θα βλέπετε τα κουμπιά «Αναφορά» που σας επιτρέπουν να μας κοινοποιείτε πράγματα που παραβιάζουν τους κανόνες.

11. Αποποίηση ιατρικών ευθυνών

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν υποκαθιστά τις ιατρικές συμβουλές. Το www.trustanduse.com δεν έχει ως πρόθεση και δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία. Ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών, εικόνων και πληροφοριών προορίζεται για γενική πληροφόρηση. Δεν πρέπει να αγνοείτε τις συμβουλές των επαγγελματιών ιατρών ή να καθυστερείτε όταν πρέπει να συμβουλευθείτε γιατρό ως αποτέλεσμα κάποιας πληροφορίας που διαβάσατε σε αυτήν την ιστοσελίδα ή στο σχετικό περιεχόμενο σε newsletter ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ποτέ μη βασίζεστε σε πληροφορίες από αυτήν την ιστοσελίδα ή από newsletter που αποστέλλεται με e-mail αντί να ζητήσετε ιατρικές συμβουλές από επαγγελματία.

12. Προωθητικές ενέργειες

Ειδικοί όροι μπορεί να ισχύουν σε άλλες υπηρεσίες ή προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται στο www.trustanduse.com, όπως οι Επίσημοι Κανόνες διαγωνισμών, λαχειοφόρων, εφαρμογών ή/και δραστηριοτήτων. Τυχόν τέτοιοι όροι είναι πρόσθετοι εκείνων των κατευθυντήριων οδηγιών, και σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών, θα υπερισχύουν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες.

13. Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την καταλληλόλητα και διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος θεωρείται πάντοτε απαραίτητη πριν την αγορά. Η TRUST AND USE δεν φέρει καμία ευθύνη για την επάρκεια ή μη των προϊόντων στο ράφι.

14. Σύνδεση/Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες

Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας ίσως να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες οι οποίες σχετίζονται με μία συγκεκριμένη εταιρία που συνεργάζεται το TRUST AND USE , ή με ένα συγκεκριμένο προϊόν που πραγματεύεται η παρούσα ιστοσελίδα. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι το TRUST AND USE συνδέεται απαραιτήτως με οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους. Παρότι σκοπός της εταιρίας είναι να βρει ο χρήστης ενδιαφέρουσες τις εν λόγω ιστοσελίδες, ούτε η εταιρία, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της TRUST AND USE φέρει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για τις εν λόγω ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους, τα οποία δεν έχουν εξακριβωθεί ή επιβεβαιωθεί από την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.

Η TRUST AND USE δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου που υπάρχει στις ιστοσελίδες τρίτων. Επίσης, ένας σύνδεσμος για ιστοσελίδα τρίτων δεν υποδηλώνει και δεν αποτελεί χορηγία, προσυπογραφή, έγκριση ή ευθύνη για το περιεχόμενο ή για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας τρίτων. Δεν παρέχονται δικαιώματα χρήσης ή αντιγραφής πληροφοριών σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε ιστοσελίδα τρίτων, ούτε νοούνται σιωπηρά.
Αν οποιαδήποτε στιγμή εισέλθει ο χρήστης σε άλλη ιστοσελίδα, μπορεί να επιστρέψει στην παρούσα ιστοσελίδα πατώντας το βελάκι που δείχνει 'πίσω', ή πληκτρολογώντας την διεύθυνση της παρούσας ιστοσελίδας (www.trustenduse.com)

15. Παραβίαση των όρων, διακοπή και καταγγελία

Αδυναμία συμμόρφωσης με το παρόν συμφωνητικό αποτελεί αθέτηση των όρων χρήσης βάσει των οποίων σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα της TRUST AND USE και μπορεί να οδηγήσει στην από μέρους μας λήψη όλων ή οποιωνδήποτε εκ των παρακάτω δράσεων:

1. Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του δικαιώματος σας χρήσης της Ιστοσελίδας TRUST AND USE

2. Κίνηση νομικών διαδικασιών κατά Υμών για την επιδίκαση αποζημίωσης όλων των εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων) ως αποτέλεσμα αυτής της παραβίασης.

3. Κίνηση πρόσθετων νομικών ενεργειών κατά Υμών.

Εξαιρούμε την ευθύνη για ενέργειες που ελήφθησαν ως ανταπόκριση των παραβιάσεων των παρόντων όρων χρήσης. Οι τρόποι ανταπόκρισης που περιγράφονται στην παρούσα διάταξη δεν υπόκεινται σε περιορισμό, και μπορεί να προβούμε σε τυχόν άλλες εύλογες ενέργειες που κρίνουμε κατάλληλες.

16. Περιορισμός των προσφυγών και ευθύνης

1. Συμφωνείτε ότι η εγγραφή, συμμετοχή ή χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται με δικό σας αποκλειστικό κίνδυνο. Στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται σε εσάς “ως έχει” και η TRUST AND USE, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι και οι προστηθέντες αυτής δεν δίδουν εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις αναφορικά με την ακρίβεια ή πληρότητα του περιεχομένου της www.trustanduse.com ή του περιεχομένου τυχόν ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτήν την ιστοσελίδα και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, τα άλλα μέλη του ομίλου εταιρειών και οι τρίτοι που συνδέονται με εμάς δια του παρόντος, ρητά αποκλείουμε τυχόν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας TRUST AND USE ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης των ιστοσελίδων TRUST AND USE, τυχόν ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτήν και τυχόν υλικό αναρτημένο σε αυτή, που περιλαμβάνουν:

● διαφυγόν εισόδημα ή έσοδα, διαφυγόντα κέρδη ή συμβάσεις, απώλεια αναμενόμενων οικονομιών.

● απώλεια δεδομένων.

● απώλεια φήμης και πελατείας.

● απώλεια χρόνου διαχείρισης ή χρόνου στο γραφείο, και

είτε ως αποτέλεσμα αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αθέτησης σύμβασης ή άλλως, ακόμα και αν προβλέπεται, εφόσον ο όρος αυτός δεν παρεμποδίζει την άσκηση αγωγής για απώλεια ή ζημία της πάγιας περιουσίας σας ή τυχόν άλλες αγωγές για άμεση οικονομική ζημία που δεν αποκλείεται από οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες που παρατίθενται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει τη δική μας ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από δική μας αμέλεια, ούτε τη δική μας ευθύνη για εξαπάτηση ή εσφαλμένη δήλωση επί ουσιώδους ζητήματος, ούτε τυχόν άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή περιοριστεί δυνάμει του εφαρμοστέου νόμου.

2. Εξασφάλιση έναντι ζημιών

Με την εγγραφή, συμμετοχή ή χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να υπερασπίσετε, να εξασφαλίσετε έναντι ζημιών και να απαλλάξετε ευθυνών την TRUST AND USE, τους διευθυντές, εργαζομένους και προστηθέντες αυτής κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, απωλειών, ευθυνών, δαπανών ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των νομικών εξόδων) που προκύπτουν από:

(i) τη χρήση και πρόσβαση στο www.trustanduse.com,

(ii) την παραβίαση οποιωνδήποτε εκ των όρων αυτών,

(iii) την αθέτηση τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των συγγραφικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή προσωπικών δεδομένων,

(iv) την τυχόν παραβίαση εκ μέρους σας τυχόν νόμων και ρυθμιστικών διατάξεων κατά τη δημιουργία, ανάρτηση ή/και μεταγενέστερη τροποποίηση του υλικού που υποβάλλατε ή

(v) την τυχόν αξίωση ότι οποιοδήποτε υλικό υποβάλλατε προκάλεσε ζημία σε τρίτους. Η παρούσα εξασφάλιση έναντι ζημιών θα επιβιώσει για όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

17. Εκχώρηση

Ο Χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος συμφωνητικού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της TRUST AND USE , [και η TRUST AND USE δεν μπορεί να αρνηθεί ή να καθυστερήσει αδικαιολόγητα την παροχή της εν λόγω συγκατάθεσης]. Η TRUST AND USE μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματά της δυνάμει του παρόντος συμφωνητικού χωρίς συγκατάθεση, εφόσον παρέχει προηγούμενη ειδοποίηση στον Χρήστη.

18. Διαφοροποίηση και παραίτηση δικαιώματος

1. Ο χρήστης θα ενημερωθεί εγγράφως για τυχόν διαφοροποίηση του παρόντος συμφωνητικού και με την επιφύλαξη της αποδοχής του Χρήστη κατά την επόμενη σύνδεση του με το www.trustanduse.com αμέσως μετά τη διαφοροποίηση. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τη διαφοροποίηση, θα καταργηθεί άμεσα η πρόσβασή του στο www.trustanduse.com.

2. Η παραίτηση οποιουδήποτε δικαιώματος δυνάμει του παρόντος συμφωνητικού τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δίδεται εγγράφως και ισχύει μόνο για το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται η παραίτηση και τις περιστάσεις για τις οποίες δόθηκε. Δεν νοείται σιωπηρά η παραίτηση δικαιώματος με τη λήψη ή την αδυναμία λήψης τυχόν άλλης δράσης.

19. Αποζημίωση

1. Εάν οποιαδήποτε διάταξη (ή μέρος διάταξης) του παρόντος συμφωνητικού κριθεί από δικαστήριο ή αρμόδιο διοικητικό σώμα ότι είναι άκυρη ή μη εκτελεστή ή παράνομη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ.

2. Εάν οποιαδήποτε άκυρη, μη εκτελεστή ή παράνομη διάταξη καταστεί έγκυρη, εκτελεστή ή νόμιμη εφόσον διαγραφόταν ένα μέρος αυτής, η διάταξη θα ισχύει με οποιαδήποτε τροποποίηση καταστεί αναγκαία για να θέσει σε ισχύ οποιαδήποτε εμπορική πρόθεση των μερών.

20. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει προσωπικό προφίλ στην ιστοσελίδα trusteanduse.com και να συμπληρώσει τα έγκυρα προσωπικά του στοιχεία σε όλα τα πεδία της φόρμας εγγραφής.

2. ΤΟ TRUST AND USE διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει αρχικά, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, την εγκυρότητα των στοιχείων που καταχώρησε ο εγγεγραμμένος και να επιβεβαιώνει περιοδικά την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών.

3. Σε περίπτωση ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων δεν θα καθίσταται δυνατή η εγγραφή του χρήστη στο TRUST AND USE.

4. Ο χρήστης έχει ήδη αποδεχτεί τους γενικούς όρους χρήσης του site, στους οποίους γίνεται αναφορά στη χρήση των προσωπικών του στοιχείων.

5. Oι προσφορές αφορούν συγκεκριμένες εταιρίες κάθε φορά.

6. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τα κουπόνια του στα ταμεία πώλησης των εκάστοτε προϊόντων, σύμφωνα με την προσφορά που αναγράφεται στο κάθε κουπόνι μέσω του μοναδικού αριθμού που του αντιστοιχεί.

7. Η εξαργύρωση των κουπονιών γίνεται στα ταμεία όλων των σημείων πώλησης των εκάστοτε προϊόντων που έχουν επιλεγεί.

8. Κάθε κουπόνι θα αναγράφει επακριβώς τη προσφορά ή έκπτωση που παρέχει και η οποία δεν τροποποιείται ούτε ανταλλάσσεται μερικώς ή ολικώς με χρήματα.

9. Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να εξαργυρώσει ρητά τον αντίστοιχο αριθμό κουπονιών ο οποίος αναγράφεται δίπλα από το κάθε προϊόν. Η αναπαραγωγή ή/και αντιγραφή των κουπονιών είναι παράνομη και το TRUST AND USE δικαιούται να κινηθεί νομικά κατά του παραβάτη.

10. Τα κουπόνια είναι προσωπικά (περιέχουν τις προσωπικές πληροφορίες που έχει καταχωρήσει ο χρήστης στην ιστοσελίδα της TRUST AND USE και είναι συνδεδεμένα με το μοναδικό αριθμό που τους αντιστοιχεί.

11. Κάθε κουπόνι εξαργυρώνεται τόσες φορές όσες αναγράφεται στην ιστοσελίδα TRUST AND USE και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης που έχει επιλέξει ο χρήστης στο www.trustanduse.com.

12. Τα κουπόνια έχουν ορισμένη ισχύ από την αρχική καταχώρηση της προσφοράς στην ιστοσελίδα.

13. Το TRUST AND USE έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το πλήθος των εξαργυρώσεων ανά κουπόνι και ανά χρήστη, συνεπώς η παράνομη αναπαραγωγή κουπονιών και η προσπάθεια εξαργύρωσης περεταίρω της αναγραφόμενης γίνονται εύκολα αντιληπτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και τυχόν διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο αυτών ή τη διατύπωσή τους (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) και στην περίπτωση που ακολουθηθεί η δικαστική οδός, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών κατ’ αποκλειστικότητα, και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.